کارهای تجاری انجام شده | پارسی‌جو

دانشگاه یزد-تیم پارسی جو
همکاری در بخش خزش پروژه ملی پارسی جو Parsijoo زیر نظر آقای دکتر زارع بر روی هسته اصلی هرتریکس Heritrix به مدت محدود.

اشتراک گذاری نظرات