پروژه‌های انجام شده | تمپلیت فروشگاهی بر اساس فرم ورک Jboss-SEAM

یک نمونه فروشگاه بر اساس مثال خود jboss-seam هست که البته بهبود هایی در آن صورت گرفته است.
مانند اضافه شدن پایگاه داده mysql و تغیراتی دیگری مانند ارسال ایمیل تایید ثبت نام و …

سورس کد در گیت هاب
Star

Download

اشتراک گذاری نظرات