پروژه‌های انجام شده | سیستم فروشگاهی بر پایه پایگاه داده ردیس

سیستم فروشگاهی بر پایه پایگاه داده redis
این سیستم فروشگاهی با استفاده از سیستم پایگاه داده ردیس که یکی از پر سرعت ترین پایگاه داده های غیر رابطه ای است، به فروشگاه ردیس‌شاپ این کمک را می کند که سریعترین خروجی را برای مشتریان فروشگاه ارائه کند.
این فروشگاه به شکل متن باز و با فرم ورک‌هایی مثل
rabbitmq
freemarker
redis.clients(jdeis)
junit
slf4j
ارائه شده است.
آدرس راهنمای پروژه برای برنامه نویسان:
راهنمای ردیس‌شاپ
سورس کد در گیت هاب
Star

Download

اشتراک گذاری نظرات