پروژه‌های انجام شده | ترجمه به فارسی چیت‌شیت گیت‌هاب

ترجمه به فارسی چیت‌شیت گیت‌هاب
در این پروژه با همکاری دوست و استاد عزیزم آقای
رضویان
چیت‌شیت اصلی سایت گیت‌هاب را برای راحتی کار برنامه نویسان وبی به فارسی ترجمه کردیم.

نسخه ترجمه شده چیت‌شیت در وب سایت گیت‌هاب به آدرس زیر قابل دسترسی برای عموم علاقه مندان برنامه نویسی به خصوص گیت‌هاب در دسترس است.
GitHub Resources.

اشتراک گذاری نظرات