پروژه‌های انجام شده | ایمیل گرابر

ایمیل گرابر طراحی شده در خزشگر
این برنامه با تکنولوژی لایت OkHttp به خزش وب سایت ها می پردازد و با استفاده از یک رگولار اکسپرشن ساده ایمیل های موجود در صفحات را واکشی و در فایلی ذخیره می نماید.
این گرابر در مجموعه خزشگر طراحی و استفاده می شود.خزشگر

سورس کد در گیت هاب

Star

Download

اشتراک گذاری نظرات