پروژه‌های انجام شده | دیتاست رده بندی دیویی به زبان فارسی

دیتاست رده بندی دیویی به زبان فارسی
دیتاست رده بندی دیویی از چند کتابخانه به شکل مستقیم خزش شد و در گیت‌هاب قرار داده شد.
این مجموعه که هم به شکل متن خام و هم به شکل فایل دامپ پایگاه داده قرار داده شده است، قابل استفاده در پروژه های برنامه نویسی خواهد بود.
از این دیتاست در مجموعه
فروشگاه کتاب من
استفاده است.

فروشگاه کتاب من
سورس کد در گیت هاب

Star

Download

اشتراک گذاری نظرات