کارهای تجاری انجام شده | sellmybook

فروشگاه کتاب من
فروشگاه کتاب من یا SellMyBook مجموعه ای است که برای ارائه سرویس نقل و انتقال رایگان کتاب به همت گروهی از کتاب دوستان در قم و با همکاری افراد و نهاد های فرهنگی مانند برخی از مساجد قم اقدام به راه اندازی یک سامانه نقل و انتقال دست به دست کتاب های دست دوم و بی استفاده در گوشه‌ی خانه ها کرده است.
SellMyBook با ایجاد فضای دوستانه و کتاب محور سعی بر تبادل کتاب های شخصی افراد با کمک مساجد عضو طرح کرده است.
این سامانه موفق به اخذ اعتبارنامه نماد اعتماد الکترونیکی ایران از وزارت صنعت معدت تجارت می‌باشد، و همچنین در حال اخذف اعتبارنامه ستاد ساماندهی وب سایت های ایرانی می باشد.

فروشگاه کتاب من

اشتراک گذاری نظرات