درس کارگاه کامپیوتر

منابع

اسلاید های درس

نحوه ارزیابی

سرفصل مطالب تدریس

  • الگوریتم و فلوچارت
  • آشنایی با سخت افزار
  • شبکه مقدماتی
  • اصول کلی کار با اینترنت، ایمیل، جستجو، نحوه کار تحت وب
  • آشنایی با سیستم عامل ها
  • نرم افزارهای اپراتوری ICDL
  • نرم افزارهای ریاضی
  • کار با IDE
  • اصول گزارش نویسی پروژه
Fork me on GitHub