آثار | پایان‌نامه کارشناسی

طراحی و توسعه سامانه جستجوی فارسی
استاد راهنما: سیدمحمدجواد رضویان(javadr@gmail.com)
محصول نهایی در لینک زیر قابل بررسی است:
http://ghaseminya.ir/category/pcse/
کدهای این پایان نامه در گیت‌هاب برای بررسی بهتر به اشتراک گذاشته شده است.

سورس کد در گیت هاب

Star

Download

اشتراک گذاری نظرات