دریافت پروژه کلان‌داده

با توجه به حوزه تخصصی کلان‌داده و فعالیت در حوزه های زیر، امکان انجام پروژه‌های تجاری در قالب دورکاری، پارت‌تایم و یا فول‌تایم با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وجود دارد.

کار با Hadoop Eco Systems: Hadoop, Spark, Hive, Hbase, Oozie, Falcon, Sqoop, Map-reduce, HDFS and Zookeeper
پیاده سازی ابزارهای جستجو بر پایه الستیکس و سولار
پیاده سازی پلاتفرم جستجوی فارسی
پیاده سازی و توسعه ابزارهای کراول در حوزه سرچ‌انجین‌ها
کار با ابزارهای Data Visualization مانند Tableau
مسلط بر Statistical and Quantitative Analysis مانند R
تجربه کار بر روی ابزارهای Machine Learning and Data Mining مانند Apache Tika و Apache Mahout و OPENNLP و Apache UIMA

برای ارسال درخواست خود از طریق ایمیل ghaseminya@gmail.com و یا شماره تماس 09387719351 می توانید درخواست خود را ارسال کنید.
همچنین می توانید از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایید.
big.ghaseminya.ir

اشتراک گذاری نظرات