درس شبکه های کامپیوتری

منابع

اسلاید های درس

نحوه ارزیابی

سرفصل مطالب تدریس

  • شبکه های کامپیوتری و اینترنت
  • لایه کاربرد
  • لایه انتقال
  • لایه شبکه
  • لایه پیوند: لینک،‌شبکه‌ی دسترسی و شبکه محلی
  • شبکه های بی‌سیم و همراه
  • شبکه های چند رسانه ای
  • امنیت شبکه های کامپیوتری
  • مدیریت شبکه
Fork me on GitHub